Sale and leaseback – na czym polega i jakie oferuje korzyści

Dlaczego warto rozważyć udział w transakcji sale and leaseback?

Sale and leaseback, inaczej najem zwrotny, to transakcja, która składa się z dwóch części: sprzedaży nieruchomości oraz najmu. Właściciel sprzedaje nieruchomość na rzecz innego podmiotu, po czym zawiązuje umowę najmu w tym samym budynku. Spółka sprzedająca działa w tej samej lokalizacji w niezmienionym zakresie. Często umowa gwarantuje sprzedającemu prawo pierwokupu po okresie wynajmu.

Korzyści płynące z najmu zwrotnego:

1. Siedziba pozostaje ta sama
Firma po transakcji sprzedaży nieruchomości nie musi poszukiwać nowej lokalizacji. Pozostaje dalej jako najemca w tej samej przestrzeni, z której korzystała przed transakcją.

2. Pozyskanie środków w wyniku transakcji najmu zwrotnego
W wyniku transakcji sale and leaseback sprzedający pozyskuje środki finansowe, które może przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Jest to często możliwość inwestycji w core biznes zapewniający szybki rozwój przedsiębiorstwa, ale też spłata droższych zobowiązań, zakup innej nieruchomości czy wypłata dywidendy. Sprzedający odzyskuje kapitał, który pozostawał zamrożony w wybudowanej nieruchomości, a pozyskane środki często przewyższają zainwestowany wcześniej wkład.

3. Zabezpieczenie przed rosnącymi odsetkami
W kwietniu 2022 Rada Polityki Pieniężnej podniosła kolejny raz wszystkie stopy procentowe. Razem z rosnącymi stopami procentowymi wzrasta WIBOR, a wraz z nim zmienne oprocentowanie kredytów. Stopy procentowe będę musiały jeszcze wzrosnąć, aby powstrzymać spiralę inflacyjną. Utrzymująca się dwucyfrowa inflacja w 2022 roku jest przesądzona. Firmy obciążone zobowiązaniem odsetkowym odczują znacząco wzrost kosztów finansowania. Ratunkiem może okazać się transakcja sprzedaży obciążonej nieruchomości (spłata zobowiązania) i najmu zwrotnego.

4. Koszt uzyskania przychodu
Spółka sprzedająca nieruchomość, która zawiera z nabywcą umowę najmu zobowiązuje się do poniesienia comiesięcznych opłat. Warto zauważyć, że opłaty z tytułu miesięcznego czynszu stanowią koszt uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszają podatek dochodowy. Umowa najmu reguluje podział kosztów administracyjnych, czy serwisowych – może je ponosić zarówno najemca jak i wynajmujący.

Transakcja typu sale and leaseback to popularna forma pozyskania kapitału dla średnich i dużych przedsiębiorstw stosowana z powodzeniem od lat w krajach Europy Zachodniej. Proces ten staje się coraz popularniejszy także w Polsce. Zdaniem ekspertów z najmu zwrotnego najczęściej korzystają właściciele biurowców, hal magazynowych galerii handlowych, linii produkcyjnych oraz nieruchomości o przeznaczeniu turystycznym.

INWI aktywnie uczestniczy w procesach zawierania umów sale and leaseback.
Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Pozostałe raporty