POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest:

INWI Development sp. z o.o. przy ulicy Jana Czeczota 9, 02-607 Warszawa

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez INWI Development sp. z o.o. są przetwarzane (przechowywane i zabezpieczane) stosownie do wymogów prawa i zakresu udzielonych zgód. Dane te są wykorzystywane przede wszystkim do celów świadczenia i optymalizacji usług wynikających z zawartych umów oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie. INWI Development sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem dla których zostały zebrane oraz obszarów przetwarzania dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz RODO.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorami w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@inwi.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług w zakresie i na podstawie udzielonych przez Pana/Panią zgód (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcami tych danych osobowych mogą być:

  • pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, usługi zarządzania nieruchomościami, telekomunikacyjne i marketingowe oraz firma INWI sp. z o.o., którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  • podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw lub mają inne wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi proszę opisać problem i wysłać opis na adres info@inwi.pl

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

INWI Development sp. z o.o. przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści.