Grunty inwestycyjne w Warszawie z przeznaczeniem wielorodzinnym – pierwsza połowa 2020

Publikacja 14.09.2020

Grunty inwestycyjne w Warszawie z przeznaczeniem wielorodzinnym – pierwsza połowa 2020

Minione lata były dla branży niezwykle udane. Popyt na mieszkania z roku na rok się zwiększał. Najwięksi deweloperzy rozpoczynali budowę nawet kilku inwestycji w tym samym czasie, na bieżąco poszukując kolejnych działek pod inwestycję. Przeszkody nie stanowiły nawet ich rosnące ceny.

Nawet mimo pojawienia się pandemii, można powiedzieć o dobrej sytuacji na rynku gruntów.

W samej Warszawie zanotowano o 20% więcej transakcji w I półroczu 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2019. Średnia cena gruntu w pierwszym półroczu wynosiła ok. 2100 zł za metr kw. W przeliczeniu na PUM ceny oscylowały w granicach 1300 zł do metra kw. PUMu

Co ciekawe, blisko 70% transakcji z pierwszego półrocza zostało podpisanych z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub bazując na ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP). To o tyle nietypowa sytuacja, że w poprzednich latach odsetek transakcji z warunkiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) lub pozwolenia na budowę (PnB) był znacznie większy.

– W III kwartale 2020 roku odnotowaliśmy już kilkadziesiąt nowych transakcji w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. To dowód na to, że rynek jest nadal aktywny, a deweloperzy nie odłożyli swoich zakupów na przyszłość. Większość z nich już wcześniej miała problemy z bankami ziemi pod nowe inwestycje. Mimo umiarkowanych wyników sprzedaży mieszkań, w II kwartale 2020 inwestorzy rozpoczynają kolejne projekty – zgodnie z danymi GUS we wrześniu br. deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 17 tys. mieszkań (www.forsal.pl). – Grunty nadal są towarem deficytowym, więc nie spodziewam się lawinowego spadku zainteresowania zakupem terenów pod nowe inwestycje – przekonuje Daniel Radkiewicz, prezes INWI.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Pozostałe raporty