Sale and leaseback – prosta alternatywa dla kredytów bankowych

Naturalną konsekwencją rosnących stóp procentowych jest rosnący WIBOR, a co za tym idzie raty kredytów.

Od października 2021 roku w ciągu dziesięciu comiesięcznych posiedzeń Rada Polityki Pieniężnej podniosła referencyjną stopę procentową łącznie o 640 punktów bazowych. Ostatnia podwyżka została ogłoszona 7 lipca 2022 roku. Czy stopy procentowe jeszcze wzrosną? Najprawdopodobniej kolejna podwyżka stóp procentowych ogłoszona zostanie na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej planowanej na 7 września 2022 roku. To dobry moment aby rozważyć korzyści sale and leaseback jako formy finansowania przedsiębiorstwa niezależną od WIBOR.

Podwyżki stóp procentowych od października 2021 roku wyglądały następująco (według dat posiedzeń RPP):

 • 6 października 2021 stopa referencyjna została podwyższona do 0,50%
 • 3 listopada 2021 stopa referencyjna została podwyższona do 1,25%
 • 8 grudnia 2021 stopa referencyjna została podwyższona do 1,75%
 • 4 stycznia 2022 stopa referencyjna została podwyższona do 2,25%
 • 8 lutego 2022 stopa referencyjna została podwyższona do 2,75%
 • 8 marca 2022 stopa referencyjna została podwyższona do 3,5%
 • 6 kwietnia 2022 stopa referencyjna została podwyższona do 4,5%
 • 5 maja 2022 stopa referencyjna została podwyższona do 5,25%
 • 8 czerwca 2022 stopa referencyjna została podwyższona do 6,00%
 • 7 lipca 2022 stopa referencyjna została podwyższona do 6,50%

W lipcu br. według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI wyniosła 15,5% r/r. Wedle raportu z lipca 2022 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski do wzrostu inflacji przyczynił się przede wszystkim wzrost dynamiki cen energii, w tym paliw i nośników energii, a także:

 • Rosnąca dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w I połowie 2022 roku.
 • Wzrost cen surowców na rynkach światowych, który nasilił się po rozpoczęciu rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie pod koniec lutego br.
 • Wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw (dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce – podobnie jak w wielu innych gospodarkach – przyspieszyła w ostatnich miesiącach (do 24,7% r/r w maju br.).
 • Korzystna krajowa koniunktura, która ułatwiała przenoszenie rosnących kosztów na ceny konsumpcyjne.
 • Utrzymujące się zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Globalny wzrost cen surowców i części towarów oraz przedłużające się zaburzenia w łańcuchach dostaw wpłynęły na zwiększoną dynamikę zaciąganych zobowiązań kredytowych dużych przedsiębiorstw. W pierwszym kwartale 2022 r. wzrost wyniósł 6,7% wobec 2,2% w czwartym kwartale 2021 (źródło: NBP “Raport o inflacji w lipcu 2022”, s. 33). Utrzymuje się silna potrzeba pozyskania kapitału obrotowego i gromadzenia zapasów finansowych.

Naturalną konsekwencją rosnących stóp procentowych jest rosnący WIBOR, a co za tym idzie raty kredytów. Wielu przedsiębiorców zaciągając zobowiązania w banku, nie zdaje sobie sprawy z możliwości, jakie oferuje transakcja najmu zwrotnego nieruchomości (sale and leaseback), która może okazać się tańszą i szybszą od kredytów alternatywą dla pozyskania finansowania. W wyniku zawarcia tego typu umowy właściciel nieruchomości sprzedaje ją na rzecz inwestora, dalej jego działalność funkcjonuje niezmiennie w tej samej lokalizacji w identycznym zakresie. Sale and leaseback to rozwiązanie zapewniające istotne środki na rozwój firm, które można przeznaczyć na dowolny cel, a wysokość finansowania sięga wartości rynkowej nieruchomości, co stanowi istotną przewagę nad finansowaniem bankowym, wymagającym wkład własny.

Korzyści sale and leaseback – najmu zwrotnego:

 • Pełna elastyczność w przeznaczeniu środków ze sprzedaży – inwestycje, spłata zobowiązań, dywidenda.
 • Finansowanie w kwocie wartości rynkowej nieruchomości.
 • Długi okres najmu, opcja wykupu, opłaty serwisowe – wedle ustaleń stron.
 • Miesięczny czynsz nie zależy od stawki WIBOR – tańsza alternatywa w dobie rosnących stóp procentowych.
 • Szybki proces decyzyjny.

 

INWI aktywnie poszukuje nieruchomości należących do firm o rocznych obrotach powyżej 200 mln PLN.

Zachęcamy do kontaktu: mariusz.stepien@inwi.pl / tel. +48 789 046 179

Pozostałe raporty