Mariusz Stępień

Mariusz Stępień

Mariusz Stępień

DYREKTOR FINANSOWY

Mariusz Stępień ma 13-letnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jest biegłym rewidentem, ekspertem do spraw rachunkowych, podatkowych oraz prawnych. Swoje doświadczenie zdobywał w KPMG, gdzie pracował w dziale audytu związanym z rynkiem nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. W kolejnych latach jako Dyrektor Finansowy w grupie deweloperskiej APM Development prowadził i zarządzał polityką finansową Grupy. Utrzymywał stały kontakt z największymi bankami w Polsce zapewniając stosowane finansowanie projektów dewelopersko mieszkaniowych. Mariusz jest analitykiem, profesjonalistą skupionym na realizacji zadania, stawiającym sobie wysokie cele.

Mariusz Stępień posiada tytuł magistra-inżyniera na wydziale International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej. Studiował również na politechnice Barcelońskiej. Biegle włada językiem angielskim oraz hiszpańskim. Kompetencje zawodowe potwierdza tytuł biegłego rewidenta.