Małgorzata Grzesik

Małgorzata Grzesik

Małgorzata Grzesik

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Małgorzata Grzesik jest rzeczoznawcą majątkowym z 22-letnim doświadczeniem. W trakcie swojej kariery zawodowej przedstawiła kilkaset opinii dotyczących wyceny różnego rodzaju nieruchomości: biurowych, magazynowych, przemysłowych, deweloperskich oraz obiektów nietypowych, w tym zabytków. Małgorzata Grzesik zajmuje się także doradztwem w obszarze rynku nieruchomości, inwestycji w nieruchomości i obrotu. Od 2013 roku pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa i Warszawa-Praga. Posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego, certyfikaty w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby sprawozdań finansowych, wyceny przedsiębiorstw, kosztorysowania budowlanego, planowania przestrzennego oraz charakterystyki energetycznej budynków. Posiada certyfikat Związku Banków Polskich do wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności.