Bartosz Wojciechowski

Bartosz Wojciechowski

ARCHITEKT / PROJECT MANAGER

Bartosz Wojciechowski ma 12 letnie doświadczenie zawodowe jako architekt. Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka. Doświadczenie zdobywał w pracowniach projektowych w Poznaniu, Warszawie oraz podczas własnej działalności projektowej. Podczas praktyki zawodowej wziął udział w wielu konkursach architektoniczno-urbanistycznych, projektach budynków użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz projektach z zakresu architektury wnętrz w różnej skali. W 2022 roku zdobył uprawnienia budowlanego w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń. Wśród najciekawszych projektów w portfolio należy wymienić pracę jako architekt prowadzący, odpowiadający za koordynację wielobranżowego zespołu podczas projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w skali kraju i Europy oraz halę dydaktyczno-sportową dla Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.